Jury

czwartek, 07 czerwca 2012

dariusz rottProf. dr hab. DARIUSZ ROTT

Historyk literatury, medioznawca, edytor.

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Pracownią Retoryki. Jest także profesorem zwyczajnym w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 1996 – 2003 był rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Członek kolegium redakcyjnego słowackiego półrocznika „Communication Today” (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), półrocznika „Problemy Komunikacji Społecznej” i „Rocznika Prasoznawczego” (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu). Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Redaguje medioznawcze serie wydawnicze: Oblicza mediów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Wokół reportażu podróżniczego oraz Polski reportaż podróżniczy. Przygotowuje książkę na temat felietonów radiowych Janusza Korczaka.


barbara sochalBARBARA SOCHAL

Obecnie pełni funkcje Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Jest autorką i realizatorką wielu projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli z zakresu edukacji kulturalnej, wychowania plastycznego i wychowania przez sztukę oraz organizacji czasu wolnego, współorganizatorką ogólnopolskich konferencji edukacyjnych, konkursów, przeglądów artystycznych. Była wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała się m. in. edukacją kulturalną i pozaszkolną, prawami człowieka - dziecka oraz profilaktyką społeczną. Prowadziła sprawy związane z programami międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży, w tym współpracy z Izraelem.


katarzyna warpasKATARZYNA WARPAS

Rocznik 1983. Studiowała intermedia, animację, projektowanie i wystawiennictwo w Toruniu i w Hildesheim (Niemcy). Obecnie w Wielkiej Brytanii pisze doktorat o muzealnych przestrzeniach interaktywnych i owe przestrzenie buduje. W weekendy czyta, rysuje, medytuje w biegu, piecze chleb na zakwasie i bloguje na: http://bebeluch.blogspot.com (wyróżniony tytułem Literacki Blog Roku 2011) oraz http://bellyandbell.blogspot.com. Marzy o wydaniu autorskiej książki dla dzieci i o podróży do Peru. W książkach najbardziej lubi obrazki, dlatego też współpracuje z kwartalnikiem i wortalem o książkach dla dzieci i młodzieży Ryms.